Sunday, August 8, 2010

Inilah Kota Ramadhan

بسم الله الرحمن الرحيمSalam Alaykk~

Lebih kurang dua hari Sya’aban akan melabuhkan tirainya..bahang Ramadhan sudah semakin terasa. Kiriman dari seorang teman dengan kata-kata di bawah cukup signifikan~

Nama saya Syaa'ban.
Saya ingin mengingatkan anda bahawa jiran saya iaitu Ramadhan akan datang mengunjungi anda tidak lama lagi bersama isterinya
iaitu rezeki & kedua-dua anaknya iaitu sahur & iftar.
Mereka juga akan turut ditemani oleh ketiga-tiga cucu iaitu Rahmat, Barakah & Keampunan.
Mereka akan pulang selepas 30 hari dengan menaiki pesawat penerbangan Eidul Airlines.
Hargai mereka & anda akan mendapat pahala yang berlipat kaliganda!
[Ramadhan Kareem]


Dan di bawah ini saya kongsikan sebuah artikel yang di’copypaste’; tulisan Dr ‘Aidh Abdullah Qarni. Moga ada manfaat bersama buat diri kita..~inshaAllah..


Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Penguasa langit dan bumi beserta semua isinya, Yang meninggikan darjat, mengetahui rahsia dan maksud yang tersimpan di dalam hati, mengetahui semua yang disembunyikan hamba-Nya, membalas kebaikan dengan kebaikan yang jauh lebih banyak lagi, dan membalas keburukan dengan keburukan yang setimpal.
Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw, seorang insan pilihan yang selalu baik dalam semua keadaan, pendiri daulah Islam, dan penghancur daulah berhala. Atasnya dan atas keluarga-nya sebaik-baik doa dan keselamatan.
Ammaba'du....
“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. [Iaitu] dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan [lalu ia berbuka], maka [wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya [jika mereka tidak berpuasa] rncmbayar fidyah, [laitu] memberi makan seorang miskin. Barangsiapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, maka itulah yang lebih baik bagi mu. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. [Beberapa hari yang ditentukan itu ialah] bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan [permulaan] Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk-petunjuk itu dan pembeda [antara yang hak dan yang batil]. Kerana itu, barangsiapa di antara kamu hadir [di negeri tempat tinggalnya] pada bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barangsiapa yang sakit atau dalam perjalanan [lalu ia berbukaj, maka [wajiblah baginya berpuasa], sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.”
[Al-Baqarah 2: 183-185]

WAHAI SEKALIAN ORANG MUKMIN, KETAHUILAH BAHAWA TAMU AGUNG TELAH DATANG, IA DATANG UNTUK MENAUNGI KALIAN DENGAN MEMBAWA KEBERKAHAN YANG TAK TERHINGGA.

Renungilah bagaimana Rasulullah saw — seorang Nabi yang ma 'sum (terjaga dari melakukan kesalahan), yang perbuatan dan kata-katanya menjadi ukuran kebenaran — menyambut tamu agung ini. Sebab, bagindalah suri tauladan terbaik bagi kita.

Allah SWT berfirman, "Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (iaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan ia banyak menyebut Allah."
[Al-Ahzab  33:21].

 Lailaha illallah. Alangkah beruntungnya siapa pun yang setia mengikuti petunjuk Nabi Muhammad dan menauladani baginda dalam semua segi dari kehidupan ini. Dan alangkah besar kerugian orang yang selalu melafazkan sabdanya tetapi tidak mengikuti kandungan isinya.
Baginda saw menyambut Ramadhan ini dengan sambutan yang sangat luar biasa. Apabila Rasulullah saw melihat hilal (bulan) petanda Ramadhan telah datang, baginda berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jadikanlah bulan ini bulan keamanan dan keimanan, serta kedamaian dan keislaman bagi kami. Sebab, dia adalah bulan kebaikan dan kebenaran. Tuhanku dan Tuhannya adalah satu, iaitu Engkau, ya Allah."
Alangkah indahnya detak-detak tauhid dan belaian-belaian akidah dalam menyambut bulan dengan memperbaharui pernyataan, "Tuhanku dan Tuhannya adalah satu, iaitu Engkau, ya Allah." Padahal pada saat itu orang-orang musyrik menyembah selain Allah SWT. Seolah-olah nabi berkata kepada hilal itu, "Wahai hilal, engkau adalah makhluk seperti juga aku, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah SWT. Engkau tidak dapat mendatangkan mudarat dan tidak juga manfaat, tidak dapat menghidupkan dan tidak pula mematikan, dan tidak dapat mendatangkan rezeki dan mengatur segala sesuatu. Sungguh kesalahan yang amat besar kalau ada orang yang menyembahmu."

Ramadhan adalah kesempatan sangat berharga yang tidak dapat diganti. la adalah peluang emas dalam kehidupan umat Islam, kerana setiap malamnya Allah SWT membebaskan seratus ribu orang dari mereka yang sudah tercatat masuk neraka, dan pada malam terakhirnya Allah membebaskan mereka tanpa batas seperti malam-malam sebelumnya. Adakah rahmat yang lebih besar dari itu semua?

Ibnu 'Abbas ra berkata, "Rasulullah adalah orang yang paling lembut, tapi beliau jauh lebih lembut lagi pada bulan Ramadhan; Pada waktu itu, beliau lebih lembut daripada angin yang bertiup." 

Itulah Rasulullah saw, yang tidak pernah menolak orang yang meminta suatu pemberian kepadanya. Sehinggakan pakaian yang sedang dipakainya ia berikan jika diminta. Dalam sebuah hadith yang diriwayatkan Bukhari (1277,2093 dan 6036), Sahl ibn Sa'ad bercerita, Rasulullah saw pernah sedang memakai pakaian yang dibuat oleh salah seorang isterinya, lalu seseorang datang meminta pakaian itu dan beliau pun memberikannya.Kalau begitu,petunjuk Rasulullah saw paling penting di bulan Ramadhan yang seharusnya kita contohi adalah sikap lemah Iembut, kedermawanan dan kegemaran memberi. Inilah ajaran dan petunjuknya yang sangat mudah terlihat dalam sejarah Rasulullah saw.
Rasulullah saw yang lembut itu, apabila masuk bulan Ramadhan lebih giat lagi berbuat kebaikan, bersedekah, tersenyum, bersilaturrahim, membebaskan hamba sahaya, memberi dan berkorban.
SETIAP HEMBUSAN NAFAS RASUL ITU ADALAH KEBAIKAN, BEGITU JUGA KATA-KATANYA, KUNJUNGANNYA, SEDEKAHNYA, YANG DILAKUKAN TERANG-TERANGAN ATAU TERSEMBUNYI. DIALAH YANG PALING LEMBUT DAN TIDAK AKAN TERSAINGI OLEH HATIM, BELIAU JUGA PEMBERANI TANPA TERSAINGI OLEH 'ANTARAH, BELIAU SEORANG ORATOR YANG TIDAK MUNGKIN TERTANDINGI OLEH QISS,(iaitu Qiss ibn Saadah, seorang orator jahiliyah yang sangat terkenal) ,TIADA TUHAN SELAIN ALLAH, ALANGKAH SEMPURNANYA BAGINDA RASUL.
Allah SWT berfirman:
Dan engkau [Muhammad] sungguh memiliki akhlak yang agung.
[al-Qalam 68: 4]

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar tentulah mereka menjauhkan diri dari sekeliling-mu.
[Ali Imran 3: 159]

Sesungguhnya telah datang kepadamu seorangRasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan [keimanan dan keselamatan] bagimu, amat belas kasih lagi penyayang terhadap orang-orang Mukmin.
(At-Taubah [9]: 128)

Baginda saw pada bulan ini mengkhususkan hari-harinya untuk membaca Al-Quran. Sebahagian ulama memahami tindakan Rasulullah saw ini, sehingga mereka meninggalkan segala urusan fatwa dan pengajian-pengajian di bulan Ramadhan serta menjauhkan dari orang ramai agar dapat mengkhusyu'kan diri dalam beribadah kepada Allah dengan memanfaatkan bulan yang penuh berkah ini.
Solat dilakukan di tengah-tengah manusia, begitu pula zakat dan haji. Tapi puasa? Engkau dapat saja makan dan minum di balik tembok agar terhindar dari pandangan manusia sehingga mereka mengira bahawa engkau masih berpuasa. Tapi, bagaimanakah dengan Allah? Dia Maha Tahu apa-apa yang engkau perbuat.
Pada saat seseorang berpuasa, ia mengeluarkan bau mulut yang mungkin mengganggu manusia, tapi di sisi Allah SWT ia seperti aroma Misk.
Setiap amalan baik seorang Muslim—kecuali puasa—akan di-balas dengan kebaikan yang setimpal, atau dengan sepuluh sampai 700 kali lipat, bahkan lebih. Adapun puasa, tiada yang mengetahui ganjarannya kecuali Allah SWT. Allah SWT juga menyiapkan pintu khusus bagi orang yang berpuasa untuk masuk syurga-Nya pada hari kiamat kelak, diucapkan kepada mereka itu; Masuklah dan makanlah, Wahai orang yang tidak makan (kerana berpuasa)..makanlah, Wahai orang yang tidak minum (kerana berpuasa)..minumlah, wahai orang-orang yang meninggalkan bersenang-senang dengan isterinya (ketika berpuasa)..bersenang-senanglah.
Orang yang sedang berpuasa adalah kekasih Allah SWT. Abu Sa'id al-Khudri berkata: Rasulullah saw bersabda, "Barangsiapa yang berpuasa sehari di jalan Allah, Allah akan jauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan."[Riwayat Bukhari (2840) dan Muslim (1153)]. Para ulama salaf memahami pengertian puasa di jalan Allah SWT di sini dengan berperang menghadapi musuh dan menyerahkan seluruh jiwa di jalan Allah SWT. Kerana itulah, 'Abdullah ibn Rawahah ra - sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, adz-Dzahabi dan ulama-ulama lainnya - ikut dalam perang mu'tah dalam keadaan berpuasa. la tetap gigih di medan perang walaupun sahabat-sahabat-nya telah tumbang (mati syahid) satu persatu, diantaranya Zaid ibn Haritsah dan Jaafar ath-Thayyar. Perut yang kosong dan kerongkong yang kering tidak menghalangi semangatnya untuk meneruskan peperangan. Akhirnya, ia syahid dalam keadaan masih berpuasa. Lihatlah jiwa ini yang bersegera menuju Allah, Tuhan yang Maha Hidup dan Berdiri Sendiri.
Sedangkan kita, apa yang telah kita sumbangkan untuk Islam? Tidak ada apa-apa, tidak salat malam, tidak berjihad, dan tidak juga membelanjakan harta di jalan-Nya. Sedangkan orang-orang terdahulu yang mengetahui bahawa puasa adalah sekolah ruhiyah dan kehidupan yang abadi di sisi Allah SWT, mereka meninggikan kalimat La ilaha illallah dengan pedang mereka.
Wahai kaum Muslim! Wahai orang-orang yang lahir dan dibesarkan di lingkungan kalimat La ilaha illallah! Ramadhan akan datang sebentar lagi. Kalau dahulu, Ramadhan itu seringkali berlalu begitu saja, sekarang gunakanlah ia dengan sebaik-baiknya. Jadikanlah ia sebagai alat untuk membebaskan dirimu dari api neraka dengan cara bertaubat, minta ampun, memperbanyak zikir, tahlil(mengucapkan La ilaha illallah), tasbih, tahmid dan membaca Al-Qur'an. Hidupkanlah rumahmu dengan ayat-ayat Allah yang terang. Jauhkan nyanyian yang membinasakan dan melalaikan kamu dari mengingati Allah SWT.
Sekali lagi gunakanlah kesempatan mendapat pembebasan dari neraka pada bulan ini, serta kesempatan memutihkan wajah pada hari kiamat nanti saat perhitungan dengan Allah yang Maha Esa dan Perkasa. Beruntunglah perut-perut yang lapar dan tenggorok yang kering kerana Allah SWT, sehingga Allah SWT pun membanggakan kalian di hadapan para malaikat-Nya dari atas langit yang tujuh.
Jadikanlah Ramadhan sebagai sarana untuk menghapus dosa-dosamu pada bulan ini. Perbaharui taubatmu pada-Nya.


Enhanced by Zemanta

4 heart (s):

iqbalsyarie said...

nice....peringatan yg sgt baik :p
Saya nak update blog hari-hari.Mind to read? :)

♥S.Hajarul Hamraa♥ said...

moga ada manfaatnya..
peringatan bersama buat semua..

biiznillah~

i am who i am said...

kak, asal blog kira x leh nk comment ek? ajarin dong,,xoxoxoxo

hajarulhamraa said...

boleh je..cuba tengok kat ur latest entry.. :))

ps; tukar bg baru eh...hikS~